Zespół projektowy

Agnieszka Przybył: przygotowywała, realizowała, rozliczała m.in. projekty pt. „Spotkanie na miedzy” integrujący mieszkańców 3 powiatów strzelecko-drezdeneckiego (Lubuskie), i czarnkowsko-trzcianeckiego (Wielkopolskaka) i Havelland (Brandenburgia); „Lubitour – Lubusko-Brandenburskie Warsztaty Inspiracje Turystyczne” w ramach programu Współpracy Przygranicznej Lubuskie-Branenburgia, „Dialog Społeczny filarem porozumienia” z EFS we współpracy z Solidarnością Wielkopolską i Lubuską Organizacją Pracodawców, „Uwierz.Potrafisz” z EFS promujący kształcenie ustawiczne wśród mieszkańców  miejsko-wiejskiej gminy Dobiegniew, „Gospodarka przestrzenna . Kierunek z wizją” realizowany  z EFS przez Wyższą Szkołę Biznesu;

Agnieszka Kliszczyk: przygotowywała merytoryczne założenia i uczestniczyła w realizacji w charakterze instruktora projektów międzyrzeckiego domu kultury pt. „Befreie Deine Stimme” –uwolnij swój głos, warsztaty wokalno-instrumentalne kolejne edycje 2013, 2014, 2015 w ramach programu Lubuskie- Brandenburgia;

Kornelia Frątczak: absolwentka Liceum Plastycznego w klasie reklamy wizualnej, w projekcie odpowiedzialna za promocję, opracowania graficzne, video, spoty reklamowe

Agata Pawełczuk: aktywna działaczka Fundacji Szlachetna Paczka, w Fundacji odpowiedzialna za przygotowanie procedur, organizację i prowadzenie administracyjne wolontariatu

Beata Komorowska: pedagog, doradca zawodowy, Kandydatka na Ambasadorkę Lesio, odpowiedzialna za promowanie wolontariatu wśród młodzieży i Mapę Kompetencji Wolontariusza

Joanna Chojnacka: kulturoznawca, ekonomistka, Kandydatka na Ambasadorkę Lesio, odpowiedzialna za e-edukację

Agnieszka Paluch: odpowiedzialna za sprawy finansowo-księgowe

zespół

Powered by Quick.CMS
Do góry
Wesprzyj nas