Mapa Kompetencji

Ambasadorzy Lesio to grupa osób o różnym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, pasjach i umiejętnościach. Żeby pracować z ludźmi i dla ludzi, chcemy wiedzieć nie tylko, ile osób deklaruje pracę w realizacji danego przedsięwzięcia społecznego, ale również na jaką pomoc możemy liczyć. W organizacji pracy Ambasadorów Lesio wspierać nas będzie autorskie narzędzie, zwane Mapą Kompetencji, nad którą pracuje Beata Komorowska- pedagog i doradca zawodowy, kandydatka na Ambasadorkę Lesio.

Zaczynamy od KOMPETENCJI TWARDYCH.
Tak więc Kandydaci na Ambasadorów Lesio

*zastanówcie się nad swoim dotychczasowym doświadczeniem i pomyślcie o wynikających z niego umiejętnościach twardych

*wypełnijcie ankietę, link został wysłany do wszystkich e-mailem

A tu mała ściąga:

Co to są kompetencje? Zakres czyjejś wiedzy, umiejętności, doświadczenia i postaw (wg słownika j. polskiego  - PWN)
A co to są kompetencje twarde?

To konkretne umiejętności oraz wiedza potrzebna do wykonywania określonej pracy. Można je potwierdzić dyplomami i certyfikatami, dotyczą konkretnej wiedzy  z danej dziedziny.

To posiadana przez nas wiedza oraz umiejętności, konkretne kwalifikacje, które nabyliśmy wcześniej na drodze naszej edukacji. Mogą to być dla przykładu ukończone przez nas kursy, znajomość języków obcych, posiadane uprawnienia i dotyczą wiedzy merytorycznej z pewnej dziedziny oraz umiejętności jej odpowiedniego zastosowania.

To cechy konkretne, mierzalne, niezbędne do wykonywania danej pracy - przede wszystkim posiadana wiedza i umiejętności. 
Kompetencje twarde opisywane są za pomocą systemu zero-jedynkowego: albo posiadamy daną  kompetencję, albo nie. Innej możliwości nie ma.

 

Powered by Quick.CMS
Do góry
Wesprzyj nas