Ambasadorzy Lesio

Projekt Ambasadorzy Lubuskiej Edukacji Społecznej i Obywatelskiej jest efektem spotkań zwanych Podwieczorkami Sołeckimi, na które Fundacja i Sołtys Lemierzyc zapraszają w każdą ostatnią środę miesiąca, począwszy od września 2015, mieszkańców Lemierzyc i sąsiednich sołectw. W ramach projektu przygotowana zostanie 20 osobowa grupa promująca aktywność społeczną i obywatelską pod opieką Fundacji NIDUM.

TY też możesz zostać AMBASADOREM

W ramach projektu trwającego od czerwca do września 2016 kandydaci na Ambasadorów wezmą udział w szkoleniach stacjonarnych, szkoleniach on-line, webinarium i obozie warsztatowo-seminaryjnym na temat ekonomii społecznej.

Dołącz do elitarnej grupy 20 Ambasadorów Lubuskiej Edukacji Społecznej i Obywatelskiej !

Kim jest Ambasador Lesio?

To osoba w wieku 16 - 106 lat, mieszkająca w Lemierzycach, Gorzowie Wlkp. i okolicach, która interesuje się sprawami społecznymi i obywatelskimi, chce zdobyć lub zwiększyć wiedzę o ekonomii społecznej, jest chętna pracować jako wolontariusz (i nie tylko) na rzecz lubuskiej edukacji społecznej i obywatelskiej i lubi przygody.

Jakie aktywności przewidziano w projekcie?

do 15 czerwca trwa rekrutacja kandydatów na Ambasadorów za pomocą formularza on-line dostępnego tutaj

do 22 czerwca podczas wywiadu telefonicznego trwającego ok 5 min. wyłonimy Kandydatów na Ambasadorów i potwierdzimy udział w projekcie

28 czerwca 2016, godz.  18.00 Gorzów Wlkp, budynek Wyższej Szkoły Biznesu: spotkanie inaugurujące informacyjno-szkoleniowe

29 czerwca 2016, godz. 18.00 Lemierzyce, sala nad remizą: spotkanie inaugurujące informacyjno-szkoleniowe

1 – 31 lipiec 2016: seminarium on-line; dzień i godzina do wyboru przez uczestnika, dostępne z każdego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do komputera i internetu

1 – 31 sierpnia 2016: webinarium: 2 transmisje w dwóch różnych datach i godzinach; każdy uczestniczy w 1 webinarium; dostęp z każdego miejsca na Ziemi; wystarczy komputer i internet

24 – 25 września 2016: obóz szkoleniowo warsztatowy w jednej z urokliwych lubuskich miejscowości turystycznych

Dlaczego Ambasadorzy Lesio?

Fundacja NIDUM na Rzecz Edukacji Społecznej i Obywatelskiej to najmłodsza, jeśli nie jedyna (nie licząc OSP) organizacja pozarządowa zarejestrowana w Lemierzycach. Nazwa fundacji pochodzi od łacińskiego nidum, co oznacza gniazdo, ale zdziwi się ten, kto w logo organizacji szukał będzie gniazda ptasiego. Celem fundacji nie jest bowiem edukowanie, jak szanować zwierzęta, ale dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, jak traktować człowieka - jednostkę w społeczeństwie i obywatela. W tym momencie na twarzy niektórych Czytelników pojawi się grymas. To normalne. Jak wynika z badań społecznych, więcej wiemy o tropikalnych roślinach, księżycu, czy odległych galaktykach niż o człowieku, jego potrzebach i empatii, którą często mylimy z asertywnością. Jakie są potrzeby jednostki w społeczeństwie? Dlaczego społeczeństwo potrzebuje jednostki? W dobie komputerów, telefonów i szybkiej komunikacji coraz więcej osób skarży się na brak poczucia przynależności do społeczności, a nawet samotność. Edukacja społeczna prowadzona przez Fundację NIDUM jest więc odpowiedzią na poszukiwanie tożsamości jednostki w społeczeństwie i budowanie więzi jednostki ze społeczeństwem, w tym integrację pokoleniową, łączącą doświadczenie życiowe i zawodowe Seniorów z zapałem i energią Młodych. Z drugiej strony ten sam człowiek to obywatel, który ma swoje prawa i obowiązki. Tu zaczynają się zawiłe relacje obywatel – urzędnik – obywatel, które dla wielu osób na samą myśl o wizycie w urzędzie oznaczają adrenalinę i emocje. Jeżeli nie boimy się urzędów, to unikamy lub odwlekamy tzw. „sprawy do załatwienia”. Edukacja obywatelska prowadzona przez Fundację NIDUM uczy z jednej strony, jak prowadzić dialog z administracją publiczną, zdobywać i formułować argumenty bez używania agresji, szanując zdanie innych i umiejętnie osiągać kompromis. Wyrazem tej działalności są m. in. równolegle prowadzone akcje „urzędniku, nie chcesz, nie możesz, nie potrafisz pomóc – nie przeszkadzaj”  oraz „urzędnik też człowiek”.  Od września 2015 Fundacja NIDUM zaprasza mieszkańców Lemierzyc i sąsiednich sołectw na Podwieczorki sołeckie poświęcone tematom społecznym i obywatelskim.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich (program FIO 2016)  – TRAMPOLINA przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

 • Zespół projektowy

  Agnieszka Przybył: przygotowywała, realizowała, rozliczała m.in. projekty pt. „Spotkanie na miedzy” integrujący mieszkańców 3 powiatów strzelecko-drezdeneckiego (Lubuskie), i czarnkowsko-trzcianeckiego (Wielkopolskaka) i Havelland (Brandenburgia); „Lubitour – Lubusko-Brandenburskie Warsztaty Inspiracje Turystyczne” w ramach programu Współpracy Przygranicznej Lubuskie-Branenburgia, „Dialog Społeczny filarem porozumienia” z EFS we współpracy z Solidarnością Wielkopolską i Lubuską Organizacją Pracodawców, „Uwierz.Potrafisz” z EFS promujący kształcenie ustawiczne wśród mieszkańców  miejsko-wiejskiej gminy Dobiegniew, „Gospodarka przestrzenna . Kierunek z wizją” realizowany  z EFS przez Wyższą Szkołę Biznesu;

  Agnieszka Kliszczyk: przygotowywała merytoryczne założenia i uczestniczyła w realizacji w charakterze instruktora projektów międzyrzeckiego domu kultury pt. „Befreie Deine Stimme” –uwolnij swój głos, warsztaty wokalno-instrumentalne kolejne edycje 2013, 2014, 2015 w ramach programu Lubuskie- Brandenburgia;

  Kornelia Frątczak: absolwentka Liceum Plastycznego w klasie reklamy wizualnej, w projekcie odpowiedzialna za promocję, opracowania graficzne, video, spoty reklamowe

  Agata Pawełczuk: aktywna działaczka Fundacji Szlachetna Paczka, w Fundacji odpowiedzialna za przygotowanie procedur, organizację i prowadzenie administracyjne wolontariatu

  Beata Komorowska: pedagog, doradca zawodowy, Kandydatka na Ambasadorkę Lesio, odpowiedzialna za promowanie wolontariatu wśród młodzieży i Mapę Kompetencji Wolontariusza

  Joanna Chojnacka: kulturoznawca, ekonomistka, Kandydatka na Ambasadorkę Lesio, odpowiedzialna za e-edukację

  Agnieszka Paluch: odpowiedzialna za sprawy finansowo-księgowe

  zespół

Powered by Quick.CMS
Do góry
Wesprzyj nas