• Filozofia

  Nazwa fundacji pochodzi od łacińskiego nidum, co oznacza gniazdo. Według naszej filozofii, nidum to zarówno miejsce na ziemi, gdzie człowiek jest szczęśliwy i do którego powraca, jak również stan umysłu i stan ducha. Filozofia Nidum, którą kierujemy się w naszych działaniach, najprościej wyraża motto Fundacji:

  Każdy się liczy


  Pobierz prezentacje Fundacji

 • Cel główny Fundacji

  Naszym celem jest kształtowanie postaw prospołecznych i pro-obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu walorów i dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Zachodniej Polski.

Home

Cele Fundacji:

 1. poszanowanie, podtrzymywanie i upowszechnianie historii i tradycji narodowej, a także rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez pielęgnowanie, promowanie i wspieranie kultury, sztuki jak również ochronę dóbr kultury i obrzędów tradycji,
 2. pielęgnacja i promocja odrębności innych grup narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 3. przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi poprzez obalanie mitów i stereotypów etnicznych oraz prowadzenie dialogu różnych kultur, grup społecznych i promowanie idei wspólnoty europejskiej,
 4. poszukiwanie tożsamości jednostki w społeczeństwie i budowanie więzi jednostki ze społeczeństwem, w tym integracja pokoleniowa,
 5. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi i politycznymi,
 • Przekaż 1% podatku

  W roku 2017 darowizny z 1% podatku przeznaczamy na edukację Maluchów w ramach projektu nibyPrzedszkole Nidusiowo i pomoc kobietom w projekcie Nidum Femini

  PRZEKAŻ PROSZĘ Fundacji NIDUM 1% podatku za 2016.

  KRS 0000169865 z dopiskiem Fundacja Nidum na Rzecz Edukacji Społecznej i Obywatelskiej

   

  Przekazując Fundacji Nidum 1% podatku POMAGASZ:


  1. EDUKOWAĆ najmłodsze dzieci w miejscowościach, gdzie nie ma przedszkola - w styczniu 2016 we wsi Lemierzyce uruchomiliśmy pierwszy w powiecie sulęcińskim Klub Malucha pod nazwą nibyPrzedszkole Nidusiowo; z zajęć edukacyjno-wychowawczych korzysta 16 dzieci w wieku przedszkolnym; w zajęciach uczestniczą również dorośli i seniorzy, a także młodzież współpracująca z Fundacją Nidum


  2. WSPIERAĆ dzieci najbardziej potrzebujące pomocy logopedy, psychologa, pedagoga - wszystkie dzieci w nibyPrzedszkolu Nidusiowo objęte są programem wsparcia logopedycznego; dzięki temu dzieci będą lepiej przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej


  3. INTEGROWAĆ społeczność lokalną - Nidusiowo to model przedszkola z zajęciami edukacyjno-wychowawczymi łączącymi pokolenia


  4. UTRZYMAĆ miejsca pracy stworzone przez Fundację Nidum dla osób potrzebujących i chcących pracować - w roku 2016 w Klubie Dziecięcym stworzyliśmy 2 miejsca pracy dla kobiet z Lemierzyc

  5. SPEŁNIAĆ marzenia kobiet w programie Nidum Femini - wcale nie chodzi o wakacje nad ciepłym morzem, tylko o przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, status rodzinny i majątkowy, posiadanie/nieposiadanie dzieci, sprawność fizyczną i psychiczną

 • Wesprzyj nas

Powered by Quick.CMS
Do góry
Wesprzyj nas